کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
شما به عملکرد دولت "تدبیر و امید" چه نمره ای می دهید؟