برای شرکت در قرعه کشی با ده ها جایزه ارزنده اگر عضو سایت هستید برای ثبت نظرات خود وارد سایت شوید و اگر عضو سایت نیستید برای شرکت در قرعه کشی فرم انتهای نظرسنجی را تکمیل نمایید.
- میزان مراجعه شما به سایت تبیان چگونه است؟
- دلیل مراجعه شما به سایت تبیان چیست؟- دلایل دیگر از جمله:
- تنوع و کیفیت مقالات محتوایی سایت تبیان تا چه میزان توانسته است نیازهای شما را برآورده نماید؟
- در صورت انتقاد و پیشنهاد، اعلام نمایید:
- به نظر شما ساختار، طراحی و شیوه ارائه مطالب در صفحه اصلی و جدید سایت تبیان چگونه است؟- در صورت انتقاد و پیشنهاد، اعلام نمایید:
- سرعت بارگذاری مطالب و صفحات در بخش‌های مختلف سایت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
- در صورت انتقاد و پیشنهاد، اعلام نمایید:
- عضو شبکه اجتماعی تبیان هستید؟

- آیا اپلیکیشن اندروید شبکه اجتماعی توانسته است نیازهای شما را برای دسترسی و فعالیت در شبکه اجتماعی تبیان برآورده نماید؟

- در صورت انتقاد و پیشنهاد، اعلام نمایید:
- با سایت تبیان چگونه آشنا شده‌اید؟- آیا سایت تبیان را به دیگران معرفی می‌کنید؟

- به کدامیک از قسمت‌های زیر در سایت تبیان بیشتر مراجعه می‌کنید؟
- سایت تبیان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
- این قسمت برای ارائه نقدها، پیشنهادات و نظرات در اختیار شماست:
مشخصات ...
- نام
- نام خانوادگی
- شماره تماس
- پست الکترونیکی