کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
1 - اگر بخواهید لیست خود را برای مجلس خبرگان رهبری، انتخاب کنید به کدام یک از افراد زیر رای می دهید؟ (شما می توانید حداکثر 16 نفر را انتخاب کنید)به مجلس خبرگان آنلاین رای دهید
 • اگر بخواهید لیست خود را برای مجلس خبرگان رهبری، انتخاب کنید به کدام یک از افراد زیر رای می دهید؟ (شما می توانید حداکثر 16 نفر را انتخاب کنید)
 • محمد امامی کاشانی
 • (61.46%) 
 • احمد جنتی
 • (60.39%) 
 • محمد تقی مصباح یزدی
 • (56.45%) 
 • محمدعلی موحدی کرمانی
 • (56.30%) 
 • محمد یزدی
 • (50.38%) 
 • محمد محمدی ری شهری
 • (49.32%) 
 • قربانعلی دری نجف آبادی
 • (42.49%) 
 • محمدباقر باقری کنی
 • (38.09%) 
 • اكبر هاشمی رفسنجانی
 • (34.90%) 
 • غلامرضا مصباحی مقدم
 • (34.75%) 
 • حسن روحانی
 • (32.93%) 
 • محمدعلی تسخیری
 • (31.26%) 
 • ابراهیم حاج امینی
 • (29.29%) 
 • محسن قمی
 • (29.29%) 
 • سید محمدرضا مدرسی
 • (26.71%) 
 • علیرضا اعرافی
 • (25.19%) 
 • علی مومن‌پور
 • (23.07%) 
 • نصراله شاه آبادی
 • (22.31%) 
 • محمود علوی
 • (21.40%) 
 • سید هاشم بطحایی
 • (19.88%) 
 • عباسعلی اختری
 • (19.27%) 
 • سید ابوالفضل میر محمدی
 • (18.51%) 
 • محسن اسماعیلی
 • (15.63%) 
 • سید هاشم حمیدی
 • (9.71%) 
 • سیدمحمد سجادی عطاآبادی
 • (7.28%) 
 • محمدحسن زالی
 • (6.98%) 
 • غلامرضا فیاضی
 • (5.16%) 
 • محمدرضا ناصری
 • (3.49%) 
 • سید حامد طاهری
 • (2.28%) 
 • سید صادق محمدی جزه‌ای
 • (1.52%)