• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.

مشخصات مدرسه

- نام مدرسه با ذکر مقطع:
- نام و نام خانوادگی مدیر مدرسه
- نوع مدرسه:

- آدرس مدرسه:
- کدپستی مدرسه:
- تلفن تماس مدرسه + کد (پیش شماره):
- آدرس سایت مدرسه:
- آدرس صندوق پستی (ایمیل) مدرسه:

مشخصات پروژه

- نوع سمینارهای علمی:
- تعیین زیربخش مربوطه:
- نام و نام خانوادگی دبیر راهنمای پروژه:
- نام پروژه:
- شماره تلفن همراه دبیر:
- آدرس صندوق پستی (ایمیل) دبیر:

نام و نام خانوادگی دانش آموزان اعضای گروه :

- نفر اول:
- نام کاربری تبیان:
- آدرس صندوق پستی (ایمیل):
- نفر دوم:
- نام کاربری تبیان:
- آدرس صندوق پستی (ایمیل):
- نفر سوم:
- نام کاربری تبیان:
- آدرس صندوق پستی (ایمیل):
- نفر چهارم:
- نام کاربری تبیان:
- آدرس صندوق پستی (ایمیل):