کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
1 - شما در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به کدامیک از گزینه های زیر رای خواهید داد ؟