کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
1 - لطفا یک نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده یزد انتخاب کنید.


نظرسنجی انتخابات 3؛ لیست یزد
  • لطفا یک نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده یزد انتخاب کنید.

شرکت کنندگان: 64 نفر