کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
1 - لطفا 2 نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه همدان انتخاب کنید.
نظرسنجی انتخابات 3؛ لیست همدان
  • لطفا 2 نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه همدان انتخاب کنید.

شرکت کنندگان: 16 نفر

  • وبگردی