کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
1 - لطفا 2 نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده یزد انتخاب کنید.نظرسنجی انتخابات 3؛ لیست مرکزی
  • لطفا 2 نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه اراک انتخاب کنید.

شرکت کنندگان: 15 نفر

  • وبگردی