کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
1 - لطفا 3 نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه رشت انتخاب کنید.

نظرسنجی انتخابات 3؛ لیست گیلان
  • لطفا 3 نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه رشت انتخاب کنید.

شرکت کنندگان: 16 نفر