کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
1 - لطفا 2 نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه کرمان انتخاب کنید.


نظرسنجی انتخابات 3؛ لیست کرمان
  • لطفا 2 نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه کرمان انتخاب کنید.

شرکت کنندگان: 31 نفر