کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
1 - لطفا 3 نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده قم انتخاب کنید.


نظرسنجی انتخابات 3؛ لیست قم
  • لطفا 3 نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده قم انتخاب کنید.

شرکت کنندگان: 139 نفر