کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
1 - لطفا 2 نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه قزوین انتخاب کنید.

نظرسنجی انتخابات 3؛ لیست قزوین
  • لطفا 2 نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه قزوین انتخاب کنید.

شرکت کنندگان: 11 نفر

  • وبگردی