کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
1 - لطفا 4 نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه شیراز انتخاب کنید.نظرسنجی انتخابات 3؛ لیست فارس
  • لطفا 4 نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه شیراز انتخاب کنید.

شرکت کنندگان: 41 نفر

  • وبگردی