کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
1 - لطفا 2 نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه زاهدان انتخاب کنید.


نظرسنجی انتخابات 3؛ لیست سیستان و بلوچستان
  • لطفا 2 نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه زاهدان انتخاب کنید.

شرکت کنندگان: 9 نفر

  • وبگردی