کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
1 - لطفا یک نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه سمنان انتخاب کنید.
نظرسنجی انتخابات 3؛ لیست سمنان
  • لطفا یک نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه سمنان انتخاب کنید.

شرکت کنندگان: 22 نفر

  • وبگردی