کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
1 - لطفا 2 نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه زنجان انتخاب کنید.
نظرسنجی انتخابات 3؛ لیست زنجان
  • لطفا 2 نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه زنجان انتخاب کنید.

شرکت کنندگان: 8 نفر

  • وبگردی