کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
1 - لطفا یک نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه بیرجند انتخاب کنید.


نظرسنجی انتخابات 3؛ لیست خراسان جنوبی
  • لطفا یک نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه بیرجند انتخاب کنید.

شرکت کنندگان: 14 نفر

  • وبگردی