کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
1 - لطفا یک نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه بوشهر انتخاب کنید.

نظرسنجی انتخابات 3؛ لیست بوشهر
  • لطفا یک نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه بوشهر انتخاب کنید.

شرکت کنندگان: 10 نفر

  • وبگردی