کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
1 - لطفا 5 نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه اصفهان انتخاب کنید.


نظرسنجی انتخابات 3؛ لیست اصفهان
  • لطفا 5 نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه اصفهان انتخاب کنید.

شرکت کنندگان: 76 نفر

  • وبگردی