کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
1 - لطفا 3 نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه اردبیل انتخاب کنید.
نظرسنجی انتخابات 3؛ لیست اردبیل
  • لطفا 3 نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه اردبیل انتخاب کنید.

شرکت کنندگان: 7 نفر

  • وبگردی