کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
1 - لطفا 3 نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه ارومیه انتخاب کنید.

نظرسنجی انتخابات 3؛ لیست آذربایجان غربی
  • 1 - لطفا 3 نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه ارومیه انتخاب کنید.

شرکت کنندگان: 10 نفر

  • وبگردی