کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
1 - لطفا 6 نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه تبریز انتخاب کنید.

نظرسنجی انتخابات 3؛ لیست آذربایجان شرقی
  • لطفا 6 نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه تبریز انتخاب کنید.

شرکت کنندگان: 29 نفر