کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
1 - لطفا 30 نفر از لیست زیر را به عنوان نمایندگان تهران انتخاب کنید


نظرسنجی انتخابات مجلس نهم 3؛ لیست تهران
  • لطفا 30 نفر از لیست زیر را به عنوان نمایندگان تهران انتخاب کنید

شرکت کنندگان: 1015 نفر

  • وبگردی