سوالات آزمون کلاس درس موضوعی ویژه ی دبیران درس « مبانی علم رایانه »-سال تحصیلی ۹۱-۹۰

کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
نام:
نام خانوادگی:
کد پرسنلی:

1 - کدامیک از موارد زیر جزو امتیازات کلاس درس موضوعی نیست؟2 - چند مورد از موارد زیر می تواند جزو اهداف تشکیل کلاس درس موضوعی باشد؟ - بالا بردن روحیه ی کار گروهی دانش آموزان - آموزش صرفا عملی در کلاس - ایجاد فرصت تفکر و تحقیق به دانش آموزان - فراهم کردن فرصت مناسب به منظور فعالیت های علمی دبیران3 - برای تشکیل کلاس درس موضوعی وجود کدامیک از عوامل زیر موثر تر می باشد؟4 - بهترین ابعاد برای میزهای کامپیوتر که در کارگاه ها استفاده می شود کدام است؟5 - درصورت اجبار براي كاهش هزينه كامپيوتر هاي دانش آموزان در يك كارگاه كدام يك از موارد ذكر شده در زير مطلوب نيست؟6 - بهترین توپولوژی که برای کامپیوتر های یک کارگاه پیشنهاد میشود چیست؟7 - در زمان اجرای برنامه ی Net Support School در کدام قسمت از پنجره ی می توانید برنامه ی درسی که از قبل آماده کرده اید فراخوانی کنید؟8 - در برنامه ی Net Support School با انتخاب گزینه ی Refresh چه اتفاقی رخ می دهد؟9 - عملکرد گزینه ی testing console در برنامه ی Net Support School چیست؟10 - برای استفاده از یک صفحه ی جدید همراه با قلم در برنامه ی Net Support School از کدام گزینه باید اقدام نمود؟