کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
مشخصات مدرسه
نام مدرسه
نام و نام خانوادگی مدیر مدرسه
نوع مدرسه

آدرس پستی مدرسه
کدپستی
تلفن تماس مدرسه + کد (پیش شماره)
7 - آدرس سایت مدرسه (در صورت وجود)
آدرس صندوق پستی (ایمیل) مدرسه: (در صورت وجود)

مشخصات دبیر
نام و نام خانوادگی دبیر راهنما
شماره تلفن همراه
آدرس صندوق پستی (ایمیل)

مشخصات پروژه
نام پروژه (موضوع)
در کدام بخش جشنواره ثبت نام می کنید؟

نام و نام خانوادگی اعضای گروه:
  • وبگردی