• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 160598
 • سه شنبه 1390/2/13
 • تاريخ :
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی :
خواستار حمایت جهانی از مردم ستمدیده و مظلوم بحرین هستم

متن نامه ارسال شده به سازمان ملل متحد:

جناب آقای بان کی‌مون؛ دبیرکل محترم سازمان ملل متحد
همانطور که مطلع هستید، نقض حقوق بشر توسط هرکس یا هر نهاد و ارگانی اقدامی نکوهیده و محکوم است، افزون بر این که این امر حقوق بشر و رفاه و آرامش آنها را سلب نموده و موجب نادیده انگاشتن این حقوق و بی‌احترامی به آن می‌شود و سکوت در برابر این تعدی‌ها و تجاوزها خواری و ذلت را در برابر محضر عدل الهی و وجدان بشری و تاریخ درپی خواهد داشت.
کشتارها و قتل عام‌های وحشیانه‌ای که در کشور بحرین علیه شهروندان بی گناه و بی‌دفاع که اکثر آنها را کودکان و زنان بی‌پناه تشکیل می‌دهند، بوقوع می‌پیوندد،‌ نقض آشکار ساده‌ترین حقوق بشری از جمله حق زندگی و تعیین سرنوشت و آزادی بیان است که از جمله حقوق اولیه و اساسی بشر بشمار می‌آید و تمام معاهده‌ها و موافقتنامه‌ها و عرف‌های بین المللی از جمله میثاق جهانی حقوق بشر آن را تضمین نموده و بر آن تاکید داشته‌اند.
آنچه امروز در این کشورها اتفاق می‌افتد، در واقع نقض آشکار حقوق بشر است که در موافقتنامه چهارم ژنو ذکر آن رفته است.
این نقض مفتضحانه و آشکار حقوق بشر و سلب آزادی‌ها و حق زندگی مظلومان بی‌شک بذل توجه سریع و جدی سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی را طلب می‌کند.
دبیرکل محترم سازمان ملل متحد
هر موفقیت یا ناکامی و شکستی که در زمینه اجرای این موافقنامه‌های بین المللی در این برهه حساس از تاریخ بشری حاصل شود، در طول تاریخ در پرونده عملکرد سازمان ملل متحد و بویژه دوره ریاست شما بر این سازمان ثبت خواهد شد.
ما به عنوان یاوران آزادی و در این مرحله حساس از تاریخ بشری، از تمام آزادگان جهان دعوت می کنیم تا به دفاع از ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق بشر برخیزند و از شما می‌خواهیم به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد و کسی که مرجع اصلی اجرای موافقتنامه‌های بین المللی در زمینه حقوق بشر بشمار می‌آیید، در برابر این نقض مفتضحانه و بی‌شرمانه حقوق بشر ایستادگی کنید.
و با توجه به مسئولیت بزرگ و سرنوشت سازی که برعهده دارید،‌ از خواستار پیگیری و اجرای درخواست‌های ذیل هستیم:
1- دخالت فوری و قاطع برای توقف فوری و بی‌قید و شرط کشتارهای وحشیانه و ددمنشانه علیه ملل مظلوم جهان. 2- پایان دادن به دخالت بیگانگان در این کشورها در تمام اشکال نظامی و غیر نظامی آن. 3- ایجاد شرایطی برای ملل جهان تا سرنوشت خود را خود و بدست خود رقم بزنند.
خواسته ما عمل سازمان ملل متحد به مسئولیت‌های خود در دفاع از حقوق ملل تحت سلطه نیروهای استکباری و رژیم‌های دیکتاتوری ظالمانه است.

متن عربی:

سعادة الامين العام للامم المتحدة
السيد بان کي مون..
کما تعلمون ان انتهاک حقوق الانسان من قبل اي شخص او جماعة کانت هو امر مدان، فهو فضلا عن کونه يسلب حقوق الناس وراحتهم فانه يؤدي الى تجاهل هذه الحقوق وعدم احترامها، وان التزام الصمت ازاء هذا الانتهاک يؤدي الى الذل امام العدل الالهي والضمير الانساني والتاريخ. ان المجازر الوحشية التي ترتکب ضد المواطنين الابرياء والعزل و بينهم النساء و الاطفال في البحرين تعد انتهاکا لابسط الحقوق الانسانية بما فيها حق الحياة وتقرير المصير وحرية التعبير، التي تعتبر حقوقا اساسية لبني البشر، وقد کفلتها الاعراف والمعاهدات الدولية بما فيها الميثاق العالمي لحقوق الانسان.
مايحدث اليوم في هذه الدول نموذج صارخ لانتهاکات حقوق الانسان التي تنص عليها معاهدات جنيف الاربع. إن هذه الانتهاکات الفاضحة لحقوق الانسان وسلب الحرية وحق الحياة من المظلومين يستدعي اهتماما جادا وسريعا من قبل الامم المتحدة والاسرة الدولية.
سعادة الامين العام للامم المتحدة: ان اي انجاز أو اخفاق على صعيد تطبيق هذه المواثيق الدولية في هذا الظرف الحساس من التاريخ الانساني سيبقى على مدى التاريخ في سجل المنظمة الدولية سيما خلال فترة توليکم لمهامها.
کمناصرین للحریة، وفي هذا الظرف الزمني الدقيق، ندعو احرار العالم الى الدفاع عن ابسط مبادئ حقوق الانسان ونطالب سعادتک باعتبارک امينا عاما للمنظمة الدولية التي تعد المرجعية الرئيسية لتنفيذ الاتفاقيات الدولية بشان حقوق الانسان، والتصدي للانتهاکات الفاضحة لها.
وعلى ضوء توليکم مسؤولية کبرى ومصيرية، نطالب بشدة متابعة وتنفيذ المطالبات التالية:
1- التدخل السريع والحازم من اجل وقف فوري ودون اي شروط للمجازر الوحشية ضد الشعوب.
2- وقف التدخل الاجنبي في هذه البلدان بمختلف اشکالها العسکرية وغير العسکرية.
3- تهيئة الاجواء اللازمة امام الشعوب لکي تقرر مصير بلدانها بنفسها.
ما نتطلع اليه هو ان تنهض منظمة الامم المتحدة بمسؤوليتها في الدفاع عن حقوق الشعوب الرازحة تحت نير سلطة القوى الاستکبارية والانظمة الديکتاتورية الظالمة.


متن انگلیسی:

To: UN Secretary General Ban Ki-Mon
In the Name of God
The honorable UN Secretary General Ban Ki-Mon,
‏You must be quite aware that violation of human rights by any individual or group is condemned and deplored since in addition to the denial of people’s rights and sense of security it leads to the disregard and disrespect to the implementation of these rights. Moreover, silence and indifference to this desecration will bring about humiliation before God, nations, and history.
‏The ruthless massacres of civilians and citizens particularly helpless women and children in Bahrain are against the principal rights to live, have freedom of speech and choose the destiny which are among the most fundamental human rights in all international treaties and conventions as asserted upon in the global announcements of the ‏Human Rights Watch and international conventions.
‏What is currently happening in these countries is clear evidence of noncompliance with human rights that can be found under different criminal definitions in the Geneva conventions Headquarters.
‏This grave violation of human rights and the plunder of human lives and freedom requires serious and immediate attention of the UN and the entire international body as they might face such conditions someday. What will then be their defense ?
‏It is extremely clear that the pride or disgrace of the whole global resolutions at this time in human history and esp. during your post as UN Sec. Gen. will be registered in the records under your name.
‏As supporters of freedom ,we call upon freedom advocates in the whole world to support the most primary human rights and ask you as UN Sec. Gen. being the chief observer for the deployment of international human rights resolutions and conventions.
‏Having such a critical and decisive responsibility, we insist on you to follow up and implement the following:
‏1- Quick and firm interference for the immediate and unconditional end of such coldblooded killings.
‏2- Expulsion of interfering foreign military and non-military troops from the above mentioned countries.
‏3- Facilitation of appropriate overtures and conditions to hand over the destiny of these countries to their own people.
‏We hope that the United Nations stays a supporter of oppressed countries suffering from the cruelty of the dictators and autocrats.