کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
1 - آیا شما با طرح موضوع رابطه دختر و پسر در سریال فاصله ها موافقید؟


2 - کدام یک از شخصیت ها از نظر شما منفی تر هستند؟


3 - آیا داستان فاصله ها به واقعیت های جامعه نزدیک بود؟


4 - آیا شخصیت بیتا پایانی منطقی داشت؟