برای شرکت در نظرسنجی باید در سایت شناسایی شوید
1- مدت آشنایی شما با سرویس پیامک سایت تبیان :
2 - آیا تا کنون از سرویس های اعتباری استفاده نموده اید؟

3 - تغییرات اعمال شده در سیستم پیامک را چگونه ارزیابی می نمائید؟
4 - نحوه پرداخت هزینه ها و خرید اعتبار چگونه است؟
5 - میزان سهولت کار با رابط کاربری طراحی شده از نظر شما چگونه است؟


6 - کیفیت سرویسهای ارائه شده را چگونه ارزیابی می نمائید؟7 - دقت ارسال پیامک در سایت تبیان نسبت به سایتهای دیگر چگونه است؟


8 - هزینه های در نظر گرفته شده برای سرویسها چگونه است؟


9 - اگر پیشنهاد و یا انتقادی در رابطه با سرویس پیامک تبیان دارید ، وارد نمائید :
  • وبگردی