• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2785
 • يکشنبه 1382/12/17
 • تاريخ :

کدام دست پربرکتی بوده است که سرو رودبار و یا درخت های کهنسال دیگر این مرز و بوم را صدها سال پیش برخاک نشانده ؟ کدام دل امیدوارآن دست پر توان را همراهی کرده که نهالش این چنین کهنسال و همچنان سبز باقی مانده ، آدمیان را به نظاره نشسته است؟ تبیان در نظر دارد جمعی از این دستان پرتوان و دلهای شکوفان از امید را به مراسم درختکاری دعوت کند. اعضای عزیز تهرانی (اعم از تائید نهایی و تایید اولیه) آنانکه مایلند درختی بنشانند و بدین گونه از خود اثری سبز و ماندگار بر جای نهند فرم زیر را پرکرده و برای شرکت در این مراسم اعلام آمادگی نمایند. وعده ما چهارشنبه 20/12/82 ساعت 8 صبح ، میدان فلسطین تهران.

UserName