• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 3096
 • پنج شنبه 1389/11/21
 • تاريخ :

پدر نفرت انگیز

پدر نفرت انگیز

 

 

اگه عَر نزنی ، وَق نـزنی گـــــــــــاه و بیـــــــــــگاه 

پســــــــــرم تــاج ســــــــــــرم  ،  دوس  ِ ت دارم!

اگه شــــــــیر  بخــــــوری  بی قــــــــار و  قـــــــور
عــزیزم تنــــــــــــد و تیـــــــــــــزم، دوس ِ ت دارم!
وقـــــــــــتی آروغ مـی زنـــــی؛  نــــق نزنــــــــی
گـــــــــــلكم ؛ شــــــــاهـــدونكم ؛  دوس ِ ت دارم!
سه ســـــــاعت جون می كنـــم خوابت كنـــــــــم
تا بــغل كنم همســـــرمُ بهـش بگم؛ دوس ِ ت دارم
یكهو از خـــــواب می پری زهـــــرم می كنــــــــی
بعــد هر پَن دقیـــــــقه بیدار نشی؛ دوس ِ ت دارم!
بعضـــــی وقـتها دلـــــــــــم می خواد له ِت كــــنم
امــا یكـــــــــــهو یادم میـــــــــــــآد ؛ دوس ِ ت دارم
وقتی هام هام مـیكنی هورت میكشی شیر حلال
می گــم: ای خـــــــدا كه مـــــــــــن دوس ِ ت دارم
بپره شـــیر تو گـلوش خفه بشه همیـــــــــــن حالا
اما نه! پســــــــــر! این منــم كه تورو دوس ِ ت دارم
وقتی زور مــیزنی؛ پیچ می زنی؛ پی پی می كنی
آخــــه من چه جـــــــــــور بگـــــــــم دوس ِ ت دارم!
تا میآم دســـــــت بزنم پوشـــــكتُ عوض كنـــــــم
شیلنگُ وامی كــنی كه بگی:بابا منم دوس ِت دارم
سرتا پا خیــــــــس شـــــــده جون بابا از شاشـــت
my baby  خریــــــــدم ؛ ببین چــقدر دوس ِ ت دارم!
هــــــمه پاهـــــات ســـــــــوخته از جیش اســــید
دل ســــــــــــوزیده من را چه پمادی باید مالیـــــــد!
دیدی بابا! وارث هـــــــمه خـــــــــــوبی هــــــــایم
قافیه ام گم شد؛هان؟!گم شد!وِلِش؛ دوس ِت دارم!

 

 

نویسنده ی شعر: کاربر sami ، مدیر انجمن طنز وسرگرمی

 

پدر نفرت انگیز

بچه در بغل

 

انجمن های تخصصی تبیان


باشگاه کاربران سایت تبیان

 

لطفا جوگیر نشوید!

لطفا جوگیر نشوید!

سراسر دنیا را وجب به وجب بگردید ملتی پیدا نمی‌كنید كه مردمان آن بتوانند مثل ما جوگیر شوند، خالصانه عرض می‌كنم، حداقل در این یك مورد ...
تلخ اما آموزنده

تلخ اما آموزنده

توی قصابی بودم که پیرزنی آمد و گوشه ای ایستاد ... بعد از چند لحظه آقای شیک پوشی داخل شد و گفت...
UserName